Opleiding

De STN is van plan om meerdere opleidingen tot leraar te beginnen en heeft al diverse opleidingen in samenwerking met andere partijen tot stand gebracht. Zie hiervoor bijvoorbeeld de opleiding LMA in samenwerking met het FOG en het NOC*NSF. De gedachte achter deze opleidingen is er voor te zorgen dat iemand die in taijiquan les wil geven de elementaire kennis heeft van de anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat, weet wat didactiek is, op de hoogte is van verschillende bewegingsleren zoals de Cesarmethode, Alexandertechniek en Feldenkrais, het verloop en de functie kent van de meridianen, de klassieke teksten kent en kan interpreteren, de taijiquan principes zowel theoretisch als praktisch diepgaand bestudeerd heeft en daarnaast een stijl binnen de taijiquan beheerst.

Op het internationale vlak heeft de STN stappen ondernomen een opleidingsplan op te stellen binnen Europa. Samenwerking is hierbij het kernwoord. Er is nu samenwerking met Duitsland (DDQT en DWF), Oostenrijk (ÖQGG) en Italie (Scuolaki).

Taijiquan kan men als vechtsport, als meditatiesysteem en als bewegings-/ontspanningstherapie (yoga) benoemen. Erkenning heeft als voordeel en als nadeel dat men in een hokje terechtkomt. Als sport zal men bv niet door het ziekenfonds vergoed worden, als bewegings-/ontspanningstherapie heeft men daar weer meer kans op. Bij erkenning als vechtsport loopt men de kans dat men als internal martial art ingedeeld wordt bij vechtsporten als karate (zoals in Frankrijk) of de Wushu (wat een verzamelnaam is voor alle Chinese vechtsporten, dus ook de external martial arts).

Het creëren van een opleiding en het houden van internationale competitie zijn zeker belangrijke factoren ivm erkenning. In Nederland is het in het algemeen zo dat het veld eerst zichzelf moet organiseren alvorens tot erkenning wordt overgegaan. Er gaan geruchten dat China Wushu (waaronder taijiquan) wil introduceren in de Olympische Spelen. Erkenning tenslotte geeft altijd verdeling en vooral bij zoiets divers als taijiquan is het denkbaar dat erkenning en de eventueel daarbij behorende subsidies en ziekenfondsvergoedingen tot grote verdeeldheid in de taiji wereld zal gaan leiden. Competitie roept eenzelfde soort discussie op. De STN heeft daarin ook besloten om de niet te vermijden weg eenvoudig te bewandelen. De beste en tevens eerst aangediende mogelijkheid tot erkenning bleek de sportingang via het FOG en het NOC*NCF.

Momenteel heeft de STN een nieuwsbrief abonnementbestand van 1400 leden en een lijst van ongeveer 150 ingeschreven leraren die aan het publiek wordt verstrekt. Per week komen ongeveer tien aanvragen binnen voor de lerarenlijst. Per jaar organiseert de STN zo’n drie grote workshops en een drietal kleine (weekenden). Tevens is er jaarlijks een internationale competitie.