Introductie

De STN hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Echter, om onze taken uit te voeren komen wij soms in aanraking met uw gegevens en hebben wij deze soms nodig voor de uitvoering van onze taken. In dit privacybeleid proberen wij duidelijk uit te leggen hoe wij met uw gegevens omgaan en wat ons cookiebeleid is.

Privacy

Wij doen er alles aan om verantwoordelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en in alle gevallen volgen wij de op uw gegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als gevolg hiervan:

  • zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • zullen wij, als wij persoonsgegevens nodig hebben, om uw uitdrukkelijke toestemming vragen;
  • hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • zullen wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • zullen wij ons op de hoogte houden van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Cookies

In het kader van beveiliging, fraudepreventie en analyses wordt door de de STN website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Cookies worden onder andere gebruikt om eventuele betalingen te faciliteren en helpen ons om een idee te krijgen van de bezoekers van de site.

Zo krijgen wij bijvoorbeeld een indicaties of een pagina door honderd verschillende mensen is bezocht of dat hij door 10 verschillende mensen gemiddeld 10 keer bezocht is. Ook geeft het ons een idee of er pagina’s zijn op de website waar mensen gemiddeld erg veel of erg weinig tijd op besteden. Tevens herkent onze analyseprogramma uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt.

Wij maken zowel gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit als van een unique-id cookie waarmee wij kunnen zien of u een nieuwe- of terugkerende bezoeker bent.

Voor de goede orde, het gebruik van cookies gebeurt op onze website op anonieme basis. Wij kijken dus niet zien wat een specifiek persoon op de STN website doet.

U kunt overigens uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies automatisch geweigerd wordt of dat u het gebruik van cookies per individuele website kunt toestaan of weigeren. Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Daarbij is het voor ons moeilijker om eventuele problemen op de website te herkennen en het gebruiksgemak van de website te verbeteren. De domeinnaam van de siteserver die de cookies doorgeeft is https://www.taijiquan.nl/.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies automatisch geweigerd worden of dat u om expliciete toestemming wordt gevraagd per website die cookies aanbiedt.

Ook kunt u zich specifiek afmelden voor het plaatsen van cookies ten behoeve van webanalyseprogramma’s door het installeren van een zogenaamde opt-out extensie in uw browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als STN hebben wij de verantwoordelijkheid voor de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid vragen heeft en/of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via het volgende e-mailadres: info@taijiquan.nl. U kunt het volledige privacybeleid hier downloaden.