Opleiding Kinder Taiji Docent (OKTD)

Met de jeugd heb je de toekomst!

Waarom een kind op Taiji les?

We leven in een drukke wereld. Ook kinderen zijn omringt door opdringerige media en reclame-uitingen en krijgen vaak prestatiegericht onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen al op jonge leeftijd overprikkeld raken. Met behulp van Taiji technieken kunnen kinderen, net als volwassenen, beter leren omgaan met stress, stemmingswisselingen en angsten.
Taiji les voor volwassenen is vaak gericht op rust en ontspanning. Kinderen zijn veel bewegelijker en hebben een kortere aandachts-boog. Het fysieke aspect van de lessen zal daarom nadrukkelijk aanwezig moeten zijn om leerlingen geboeid te houden. Zoeken naar de juiste balans tussen lichamelijke inspanning en ontspanning zorgt voor een fysieke ontwikkelingsimpuls. Het draagt daarnaast bij aan een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling.

Leer hoe je Taiji les kunt geven aan kinderen

Kinderen zijn van nature leergierig. Maar hoe geef je ze Taiji les? Om te zorgen dat de kinderen naast een uurtje bewegen ook de specifieke voordelen van Taiji ervaren is het belangrijk om aan te sluiten bij de leeftijdsgroep. We maken onderscheid in drie leeftijdscategorieën:

4 tot 8 jaar Op deze leeftijd zijn kinderen nog speels en de aandachts-boog is kort. Uitnodigen tot onderzoek van de beweeglijkheid van hun lichaam en geest draagt bij aan zelfvertrouwen en een juist inschattingsvermogen van het eigen kunnen. Hier werken we veel met materialen zoals de bal, pittenzak en stok. Dieren-oefeningen prikkelen de fantasie en de beweeglijkheid en zijn daarom heel geschikt voor deze leeftijd.

8 tot 12 jaar Kinderen in deze leeftijdsfase zijn uitermate vatbaar voor technieken en partneroefeningen: zij kunnen ze motorisch uitvoeren en toepassen. Zo leren ze ook de achterliggende basisprincipes begrijpen. Taiji bevordert bij kinderen van deze leeftijd ontspanning, rust, motoriek, coördinatie, behendigheid, balans en focus van het kind, eigenschappen die tevens meewerken aan goede leerprestaties.

12 tot 18 jaar De pubertijd is een roerige tijd voor kinderen. Gevoelens als onzekerheid, agressie, angst kunnen opspelen. Daarnaast is een goede band met het eigen lichaam niet meer vanzelfsprekend. De lessen zijn gericht op samenwerken met leeftijdgenoten (sociale interactie), waarvan ze veel profijt kunnen hebben in hun dagelijks leven. Door te werken met wapens als stok, speer, sabel en waaier groeit het vertrouwen in het eigen kunnen.

Doel van de cursus

Doel van de cursus is dat deelnemers na 4 lesdagen op eigen kracht Taiji lessen kunnen starten voor kinderen. Het lesmateriaal is hierop afgestemd. Na de cursus kun je inhoud geven aan een Taiji workshop en/of cursus aan kinderen. De cursus biedt principes en handvatten, specifiek gericht op kinderen, die door middel van zelfstudie eigen worden gemaakt. Deze kunnen omgevormd worden naar de eigen Taiji stijl of stroming.

De cursist is na afloop van de cursus in staat om zelfstandig Taiji les te geven aan kinderen. Daarbij zijn de volgende eindtermen geformuleerd:

  • De cursist beschikt over een basis van Taiji oefeningen, spelvormen en expressie methoden voor kinderen. Hij/zij kan deze als inspiratie gebruiken om zelfstandig werkvormen te bedenken.
  • De cursist is in staat om de filosofie en de basisprincipes van Taiji over te brengen aan kinderen.
  • De cursist is in staat om didactische werkvormen met kennis van leerstijl en ontwikkelingsfasen van kinderen af te stemmen op de betreffend doelgroep.
  • De cursist is in staat om zijn/haar non-verbale en verbale communicatie af te stemmen op de betreffende doelgroep (congruente communicatie).
  • De cursist in staat om de theoretische kennis en praktische vaardigheden vorm te geven in een workshops en/of cursus Taiji voor kinderen.

Wanneer de cursist alle lesdagen heeft gevolgd en de ingeleverde eindopdracht voldoet aan de omschreven beoordelingscriteria ontvangt hij/zij een certificaat.

Voor wie is de opleiding geschikt? 

De opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als docent Taiji of brede Taiji ervaring hebben en die graag les willen gaan geven aan kinderen of jongeren.

Docenten

Nell van Hartevelt, docent Chinese bewegingsleer en Qigong coach. Eerder werkzaam als docent dansexpressie op scholen op Walcheren en in de naschoolse opvang.

In 1989 kwam ik met Taiji in aanraking en het greep me vanwege de interne beleving. Mijn interesse voor kinder-Taiji ontstond uit de vraag van mensen om mij heen of het mogelijk was om les te geven aan hun kinderen. Mijn opleiding tot Taiji-Qigong docent aan de Bocam in Tilburg rondde ik in het jaar 2003 dan ook af met een extra workshop aan kinderen. In 2004 startte ik mijn eigen school: Chang Qing, wat staat voor, langer fit of altijd jong. Naast wekelijkse lessen aan volwassenen geef ik regelmatig workshops bij bedrijven en op scholen. Zowel op basisscholen als op middelbare scholen en in het hoger onderwijs.

Tijdens studiereizen naar de Guangxi Normal University van Guilin, China, kwam ik o.a. in aanraking met, stok- , waaier- , sabelvormen, de basis van het Baqua-lopen én de GuoLinQiGong. Een vorm van meditatief lopen voor chronisch zieken en herstellende kankerpatiënten. Daarna ben ik nog 3 maal terug geweest naar Guilin voor de docent opleiding GuoLin. In 2008 hebben we de Nederlandse opleiding opgezet. Deze heeft Zhong accreditatie. Als bestuurslid geef ik ook les aan de opleiding.

Sinds 2009 geef ik in Terneuzen ook lessen in het water: Aqua Taiji-Qigong. Deze lessen zijn gericht op ouderen en chronisch zieken. In 2016 gaf ik de 1eopleiding tot Aqua Taiji trainer.

Nu het moment gekomen is dat Jan Langendijk en Jacqueline Oomen, de oprichters van de OKTD,  het stokje gaan overdragen ben ik zeer verheugd dit samen met één van mijn drie dochters te kunnen aanbieden: Samen hebben we de toekomst in handen. Rest mij nog om de hoop uit te spreken dat iedereen, na het doorlopen van deze cursus, goede ervaringen in het lesgeven aan kinderen zal opdoen. De lessen kunnen bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Anke van Hartevelt, docent Taijiquan. Daarnaast werkzaam als beleidsmedewerker waterkwaliteit en sinds mei 2016 moeder van een zoon.

Ik ben altijd een beweger geweest. Dat heeft geresulteerd in een propedeuse van de docenten opleiding van de Rotterdamse dansacademie. Vanaf daar heb ik een andere beroepskeuze gemaakt. Bewegen bleef echter trekken. Via mijn moeder ben ik in aanraking gekomen met Taiji. Ik vond, als tiener, dat langzame bewegen maar niks. Die wapens en dat martiale, dat trok mij wel. Mijn Taiji reis begon dan ook met diverse wapenstijlen en daarna Sanda. Later zijn de handvormen pas gekomen. Inmiddels heb ik vier studiereizen naar China gemaakt. De wedstrijden, o.a. met het Nederlands Taiji Team, brachten mij dwars door Europa en uiteindelijk naar Taiwan.

Inmiddels heb ik de stijl gevonden waarin voor mij alles samenkomt: yin en yang, kracht en ontspanning, meditatie en beweging. Voor mij ligt dit alles in Wudang PTCC in de lijn van Cheng Tin-hung/Dan Docherty/Paul Silfverstråle.

In 2011 ben ik les gaan geven in mijn eigen school, Ji Wu Dao. Naast wekelijkse lessen aan volwassenen geef ik regelmatig workshops bij bedrijven en op scholen. Zowel op basisscholen als op middelbare scholen en in het hoger onderwijs. Van kleine kinderen tot jongvolwassenen: Taiji is voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die gemotiveerd is en de taal van het kind begrijpt in zijn of haar eigen stijl les kan geven aan kinderen. Van alle leeftijden!

Didactische ondersteuning van Marja Duivenvoorde van RT Duivenvoorde Biervliet.

Praktische informatie
·      De cursus gaat van start in het voorjaar van 2019 bij 8 aanmeldingen.
·      Lessen vinden plaats op 4 zaterdagen van 11 tot 17 uur.
·      Les locatie: Centrum Qi, Veerhavenweg 3, 4511 RA Breskens

De kosten van deelname aan de cursus, inclusief de benodigde materialen, bedragen €340,-
Voor thee en koffie wordt gezorgd. Lunch dient zelf verzorgd te worden.

Meer informatie:

Anke van Hartevelt
e-mail: anke@jiwudao.nl
telefoon: +31 (0)6 83 22 41 74

Scroll naar boven