Veilig sporten

Een sportschool is bij uitstek de plek waar iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur, onbezorgd van sport moet kunnen genieten. Intimidatie, discriminatie, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag wil je buiten de deur houden.

Het NOC*NSF pakt een coördinerende rol op om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport tegen te gaan.

Als Stichting die is aangesloten bij de FOG verbinden wij ons aan het beleid van zowel de FOG als NOC*NSF. Wil je er meer over lezen, zie dan:

De STN heeft nog geen eigen VCP-er (vertrouwens-/contactpersoon). Zo lang wij geen eigen VCP-er hebben kunnen boven genoemde zaken gemeld worden via de VCP-er van de FOG.

In voorkomend geval kunnen klachten over intimidatie, discriminatie, agressie, of seksueel grensoverschrijdend gedrag direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontact persoon van de FOG, Mevrouw Femke Verschuur – van der Meer, MSc. Zij is te bereiken via e-mail: femkeverschuur@gmail.com.

De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt, geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u op kan nemen.

Scroll naar boven