Een collegiale waarschuwing

Het kan zijn dat je veel kosten gaat maken als je (on)bewust onrechtmatig gebruik maakt van foto(’s) op je website. Dit gebeurt helaas regelmatig bij onze leden.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een van onze leden kreeg een brief van Hollandse Hoogte waarbij zij een schadevergoeding vroegen voor het zonder toestemming gebruiken van foto’s van een van de fotografen waar zij de belangen voor behartigen. Het betreffende STN lid had mooie Taijiquan foto’s gebruikt op zijn website en meende daar toestemming voor te hebben. Deze toestemming was echter uit derde hand en niet schriftelijk bevestigd.
Dus onbewust gebruikte hij foto’s op zijn website zonder toestemming van degene die de foto’s had gemaakt. Daardoor pleegde ons lid een inbreuk op de auteursrechten van Hollandse Hoogte, zijn licentiegevers en/of zijn fotografen.

Dit was een onaangename verrassing want hij werd aansprakelijk gehouden voor de geleden schade waarvoor een vergoeding werd gevraagd. De schade bestaat uit de gemiste licentievergoeding en de kosten van onderzoek en opsporing en bedroeg  € 450,-. Een dikke strop dus.

Er zijn diverse platforms als Hollands Hoogte waar fotografen zich bij aan kunnen sluiten en die hun belangen behartigen op gebied van auteursrecht. Het proces is simpel en effectief. De fotograaf sluit zich aan bij een organisatie als Hollandse Hoogte en zijn/haar foto‘s worden daar ondergebracht. Deze organisatie heeft een overeenkomst met bedrijven die volautomatisch het web uitkammen of de ingebrachte foto’s worden gebruikt en of er een licentie-overeenkomst is waarvoor vergoedingen zijn afgedragen. Met de huidige technieken is dit relatief eenvoudig.

Als er een overeenkomst is en financieel is afgedragen dan gebeurt er natuurlijk niets. Als dit niet het geval is wordt gebruiker van de foto’s aansprakelijk gesteld en een schikkingsvoorstel gedaan. Er kan natuurlijk bezwaar worden ingediend. Echter mocht de gebruiker niet ingaan op het schikkingsvoorstel dan wordt er een juridische procedure opgestart. Iets wat we niet zouden moeten willen.

Het motto is natuurlijk “voorkomen is beter dan genezen” en “een gewaarschuwd mens telt voor twee”, dus:

 • Check je website om nare verrassingen te voorkomen.
  • Loop door je hele website heen en kijk welke foto’s je gebruikt.
  • Borg dat je toestemming hebt voor al het gebruikte beeldmateriaal.
  • Leg de toestemming steeds schriftelijk vast en archiveer de communicatie goed.
 • Wil je beeldmateriaal gebruiken, ga dan na of je auteursrechtelijk gevrijwaard bent.
 • Oriënteer je eens op de website van Hollandse Hoogte en andere platforms hoe dit allemaal zit.
 • We hebben het hier over foto’s, maar ook op andere afbeeldingen en op PDF’s kunnen copyrights rusten.
 • Lees de bijgesloten PDF eens door. Dit is de geanonimiseerde communicatie waar lering uit getrokken kan worden…

Bij deze bedanken we de melder voor de wetenswaardigheden en deze collegiale waarschuwing.

Mochten jullie zelf ook een melding hebben die onze community ter harte kan nemen bericht dit ons of reageer onder dit bericht en wij zullen hier aandacht aan schenken.

Foto: NeONBRAND on Unsplash