Wijzigingen schoolinformatie

Wijzigingen schoolinformatie

Bent u al ingeschreven als leraar bij de STN en heeft u wijzigingen of additionele gegevens voor de lerarenlijst (bijvoorbeeld m.b.t. uw leslocatie(s)), dan kunt u dat op dit formulier doorgeven. Let s.v.p. op deze ‘spelregels’:

  • gebruik algemeen beschaafd Nederlands
  • juist gebruik van witruimte en leestekens
  • geen toevoegingen bij de straatnaam, zoals “2e verdieping”,  “gymlokaal basisschool”, “Dorpshuis Ons genoegen” of dergelijke. Het systeem zoekt op basis van het adres de locatie op de kaart. Dat gaat mis als hier van alles bij staat wat niet tot het adres behoort. Uw school wordt dan niet goed getoond…
  • zorg dat uw bijdrage voor beginnend beoefenaren begrijpelijk is, dus bijv. niet teveel afkortingen en vakjargon gebruiken
  • kies een mooie afbeelding (goede kwaliteit) van uw school of zaal om op aan uw pagina toe te voegen. I.v.m. de standaard weergave op de pagina, vragen wij een afbeelding van ca. 2500 pixels breed en 1000 pixels hoog, dus een horizontale oriëntatie. Verticale/staande afbeeldingen worden niet geplaatst.

Na inzending worden de wijzigingen (eventueel na redactionele aanpassing) geplaatst. Hij is dan zichtbaar op de verzamelpagina waar alle scholen voor bezoekers vindbaar zijn. Een bezoeker kan middels een zoekopdracht op afstand van zijn of haar woonplaats, alsmede van de categorieën, uw school vinden en doorklikken naar uw schoolpagina, waarop de uitgebreide info te vinden is.

Scroll naar boven