Maak geen gebruik van foto’s waarvan je de copyrights niet hebt

Een collegiale waarschuwing Het kan zijn dat je veel kosten gaat maken als je (on)bewust onrechtmatig gebruik maakt van foto(’s) op je website. Dit gebeurt helaas regelmatig bij onze leden. [...]