Beste Taijiquan vrienden, leden STN,

De laatste maanden merkte ik bij mezelf een afnemende spanningsboog om werkzaamheden voor de STN uit te voeren. Hierover nadenkend besefte ik me dat ik alweer 10 jaar vrijwilligers werk doe voor de Stichting. De eerste jaren was dit in het kader van de juryopleidingen en de laatste 7,5 jaar als voorzitter. Het gevoel geeft momenteel kennelijk aan dat het tijd is voor verandering en goed is prioriteit te geven aan andere zaken in m’n leven.

De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier alle werkzaamheden voor de Stichting gedaan en zal er met een grote glimlach aan terugdenken. Ik laat een club achter die me enorm dierbaar is, financieel gezond is en potentie geeft een goed perspectief te bieden in het gezondheidsspectrum voor een grote groep mensen.

Het is goed om met STN-pensioen te gaan zodat een ander de voorzittershamer kan overnemen en vernieuwde energie steekt in alle lopende en komende initiatieven om de STN verder te brengen.

Heel veel dank voor jullie hulp, kameraadschap, trouw lidmaatschap, betrokkenheid om de STN verder te brengen. Het was een grote eer om de STN de afgelopen jaren te mogen dienen.

Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet

Theo Ypma

 

Van het bestuur

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, heeft Theo Ypma besloten om het voorzitterschap van de STN neer te leggen. Met begrip voor zijn besluit, maar teleurgesteld dat hij ons verlaat, willen wij hem bedanken voor de jaren dat hij op prettige en energieke wijze onze voorzitter is geweest.

Theo heeft in die tijd zowel nieuwe verbanden weten te leggen met partijen buiten de Taiji-wereld, als binnen de Taiji-wereld met zijn vaak wijd-uiteenlopende opvattingen. Ook is hij altijd bereid geweest om energie te stoppen in vernieuwingen in het vaak complexe Taiji belangen- en traditie veld. We zullen hem erg missen en wensen hem veel plezier en gezondheid in zijn volgende fase!

Het STN bestuur,

Ellen, Judith, Robert en Lucas

Grote foto: Jan Tinneberg on Unsplash
Foto van Theo: Lucas van der Aart