We zijn voortdurend bezig met het verder verbeteren van www.taijiquan.nl. Zo zal de site binnenkort een beter/moderner uiterlijk hebben en een logischer indeling.

Een ander aspect dat we sterk verbeterd hebben is de lerarenlijst. We vinden dat het belangrijk is om het de bezoeker van de site makkelijker te maken een passende leraar te vinden. De tamelijk saaie en niet uitnodigende tabel van deze pagina gaan we vervangen door een mooie interactieve kaart, waarvan u hier het voorbeeld kunt zien.

We hebben dan ook alle leraren uitgenodigd hun school hieraan toe te voegen door het formulier op deze pagina in te vullen:

Wanneer u op de pagina met kaart op een van de scholen klikt, komt u terecht op de school-pagina. Voor iedere leraar die zijn of haar school instuurt zal dus ook zo’n pagina gemaakt worden, alsmede een plekje op de grote kaart.

Bezoekers kunnen straks kiezen voor een bepaalde maximum afstand van hun woonplaats tot de les en desgewenst de resultaten beperken door voor een bepaalde categorie te kiezen.

Na insturing neemt de webredactie enkele dagen de tijd om de aangemelde school redactioneel te bewerken, zodat hij representatief is voor het niveau dat we op de STN site willen uitstralen, en te plaatsen. Hoe meer scholen er op de kaart staan, hoe meer en sneller we de nieuwe pagina een prominente plek zullen geven op de website. Op middellange termijn zal de huidige lerarenlijst verdwijnen van de site.

Iedere leraar heeft inmiddels een e-mail ontvangen met een uitnodiging de gevraagde gegevens aan te leveren. Dus leraren: wacht niet te lang! Leerlingen: stimuleer je leraar zich in te schrijven!