Het Jaar van de Haan

Het begin van een jaar is altijd een mooi moment om nieuwe plannen te ontwikkelen. De jury-opleiding bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 5 trainingen per jaar georganiseerd door de STN.
Doel: leren observeren van Taijiquan en Qigong vormen

Het Festival 2016 was succesvol, de eerste stappen zijn gezet om een nieuwe vorm van bewegen: “Qigong” toe te voegen aan het STN Festival. Wij mogen dan ook terugblikken op een leerzaam en waardevol Festival 2016.

Om ook in het nieuwe jaar weer een Festival te organiseren zijn wij weer op zoek naar verbreding en verdieping van onze kennis in jury-zaken. Alle tips en adviezen zijn welkom!

Op 23 april 2017 wordt de eerste jurybijeenkomst van het nieuwe jaar gehouden. De gastsprekers/ docenten geven een korte theoretische inleiding (lezing) en toepassingen (meedoen) in de praktijk van jureren.

Graag ontvangen we een bevestiging van je komst. Nieuwe aspirant juryleden zijn welkom dus wie daadkrachtig het nieuwe jaar in wil gaan….meld je aan!

Wij wensen iedereen een inspirerend en educatief jaar toe! Waarin samenwerking, elkaar ontmoeten voorop staat. Laten we dit samen mogelijk maken.