Inschrijven als leraar

Beste Taiji leraar,

Vanwege uw rol in het stimuleren en verspreiden van Tai Chi zijn er speciale voordelen om u als leraar in te schrijven bij de STN. Naast de redenen die voor elke contribuant van de STN gelden, zoals:

 • dat u met uw contributie de Taiji / Tai Chi beoefening in Nederland ondersteunt; de STN stimuleert diversiteit en kwaliteit
 • dat u korting kunt krijgen op STN workshops, het STN festival en de TQT; voor uw eigen inspiratie, verdere ontwikkeling en om uw eigen lessen vers te houden

Zijn er ook specifieke voordelen:

 • u heeft het recht om het official member logo van de STN op uw website te voeren; dit om duidelijk te maken aan potentiele geïnteresseerden dat u serieus bezig bent met Taiji
 • u wordt vermeldt in de lerarenlijst; dit is de meest uitgebreide up-to-date lijst voor Taiji-geïnteresseerden om een leraar te vinden
 • tevens kunt op uw website aangeven dat u aangesloten bent bij het NOC*NSF (en het ‘aangesloten bij het NOC*NSF’ logo daarvoor gebruiken)

Verder zijn er voordelen die afhankelijk van uw lessituatie kunnen gelden:

 • u kunt door de aansluiting bij het NOC*NSF in verschillende gemeentes korting krijgen op het huren van een sportzaal.
 • in geval van relevante juridische zaken (bijvoorbeeld sportrecht of tuchtrecht) kunt u gebruik maken van de diensten van het Instituut Sport Rechtspraak (www.instituutsportrechtspraak.nl)

Als u STN lid bent of zich zojuist als STN-lid heeft opgegeven, kunt u zich via onderstaand formulier inschrijven als leraar en uw school aanmelden zodat hij op deze pagina zichtbaar en vindbaar wordt voor website-bezoekers.

De kosten zijn € 60 per jaar, te voldoen op IBAN: NL90INGB0005241153 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. St. Taijiquan Nederland. Als u zich later in het jaar inschrijft worden de kosten pro rata aangepast. Bijvoorbeeld, als u zich pas halverwege het jaar inschrijft betaalt u € 30.

Voor het aanmelden wordt u verzocht onderstaand formulier in te vullen. Let s.v.p. op deze ‘spelregels’:

 • gebruik algemeen beschaafd Nederlands
 • juist gebruik van witruimte en leestekens
 • geen toevoegingen bij de straatnaam, zoals “2e verdieping”,  “gymlokaal basisschool”, “Dorpshuis Ons genoegen” of dergelijke. Het systeem zoekt op basis van het adres de locatie op de kaart. Dat gaat mis als hier van alles bij staat wat niet tot het adres behoort. Uw school wordt dan niet goed getoond…
 • zorg dat uw bijdrage voor beginnend beoefenaren begrijpelijk is, dus bijv. niet teveel afkortingen en (Chinees of Japans) vakjargon gebruiken
 • kies een mooie afbeelding (goede kwaliteit) van uw school of zaal om op aan uw pagina toe te voegen. I.v.m. de standaard weergave op de pagina, vragen wij een afbeelding van ca. 2500 pixels breed en 1000 pixels hoog, dus een horizontale oriëntatie. Verticale/staande afbeeldingen worden niet geplaatst.

Na inzending wordt uw school (eventueel na redactionele aanpassing) geplaatst. Hij is dan zichtbaar op de verzamelpagina waar alle scholen voor bezoekers vindbaar zijn. Een bezoeker kan middels een zoekopdracht op afstand van zijn of haar woonplaats, alsmede van de categorieën, uw school vinden en doorklikken naar uw schoolpagina, waarop de uitgebreide info te vinden is.

Heeft u een wijziging in uw schoolgegevens? Gebruik dan NIET onderstaand formulier, maar gebruik de optie Wijzigingen schoolinformatie.

Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor onze administratie en het tweede deel is de informatie die bezoekers over u en uw school kunnen zien.

Scroll naar boven