Reglementen / Rules

In onderstaande tabel kunt u de reglementen vinden van de competitie:

You can find the rules and regulations in the table below:

Dutch Hand en wapen vorm – team en duo Push Hands
English Hand and weapon form – team and duo Push Hands

 

Klachtenprocedure / Complaints procedure: Klachten / Complaints procedure – Dutch and English