Carlo Hover – Pushen met de Klassieken

Over de Workshop

Op een festival met tal van actieve workshops over Push hands kan het geen kwaad om de klassieken er eens bij te nemen en te bezien wat zij ons kunnen leren.

Close reading van een klassieke tekst vraagt eigenlijk eenzelfde dispositie als pushen: open en ontvankelijk zijn, aandachtig zijn, niets van jezelf erin leggen, accepteren wat/wie er staat.

De neoconfucianist Zhu Xi 朱熹 (1130–1200) heeft veel geschreven over hoe klassieke teksten te lezen:

Mensen behoren bij het lezen hun geest open te houden en de klassieke tekst met volle concentratie te lezen totdat zij er helemaal vertrouwd mee zijn. Kom niet naar de tekst met eigen opvattingen over wat er zal staan. (…) Neem de klassieke tekst en lees die tot je er helemaal vertrouwd mee bent. Proef elk en ieder woord totdat je hun smaak kent. Zijn er passages die je niet begrijpt, denkt er diep over na en als je het nog steeds niet begrijpt, lees dan de commentaren. Alleen dan pas hebben commentaren enige betekenis.

Omdat we de commentaren op de klassieken hebben, begrijpen we de klassieken. Hebben we de klassieken eenmaal begrepen, zijn de commentaren niet meer nodig. We baseren ons op de klassieken enkel om de kosmische samenhang van alles te begrijpen. Hebben we die samenhang begrepen, zijn de klassieken niet meer nodig.

Zo ver zullen we op de workshop misschien niet komen…

Over de docent

Carlo Hover beoefent sinds een jaar of vijftien Taijiquan en bestudeert al veel langer de Chinese filosofie. Hij bracht in 2017 een geannoteerde vertaling (uit het klassiek Chinees) van de Taijiquan Klassieken uit.

Nieuwsgierig naar de Klassieken? Check:

Carlo Hover - Pushen met de Klassieken - Stichting Taijiquan Nederland 1