Rinus van den Broek – lezing: Chinese Natuurfilosofie en Taoïsme

Mijn naam is Rinus van den Broek en ik geef sedert 1990 les in Qigong en Wushu vormen, zoals Taijiquan (Yangvorm vgls. Chi Kiang Tao), Zwaard- en Stokvorm. Daarnaast geef ik vele trainingen in bedrijfsleven en ben eigenaar en eindverantwoordelijke voor het Centrum Natuurlijke Gezondheid Ontwikkeling (zie www.cngo.nl) en de BOCAM part time beroepsopleiding.

De BOCAM heeft sedert 1989 ruim 300 therapeuten en coaches opgeleid in Chinese geneeswijze en Qigong en ruim 200 leraren in Taijiquan. De BOCAM opleiding is een erkende HBO opleiding, getoetst door CPION en ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarnaast zijn er diverse beroepsverenigingen die BOCAM erkennen waardoor therapie c.q. coaching en lessen in medische Qigong kunnen worden vergoed door zorgverzekeraars.

In het CNGO worden wekelijks ruim 40 lessen gegeven in Qigong en Wushu vormen. Er is een afdeling therapie c.q. coachen en een afdeling voor lessen buiten het centrum.

over de lezing Chinese Natuurfilosofie, het Taoïsme en de Traditionele Chinese Geneeswijze.

De Natuurfilosofie is de oudste filosofie op aarde en nog steeds actueel. Ongeveer eenderde van de wereldbevolking maakt gebruik van de TCG of een van de andere toepassingen van de Natuurfilosofie. Denk maar eens aan de tegenwoordige ‘mindfulness hype’: mindfulness is al 1500 jaar een kernbegrip uit het Taoïsme.

In de lezing bespreken we de natuurwetten en hoe we deze praktisch kunnen gebruiken voor meer gezondheid en geluk. Ook krijgt u een indruk waarom de Chinese geneeswijze vaak nog kan helpen waar onze Westerse geneeswijze geen raad meer weet.

De natuurwetten die we bespreken:

  1. Alles is een vorm van energie (Qi) afkomstig uit dezelfde bron en in voortdurende verandering (hier is het analoge denken en alle reflex therapieën in de wereld uit ontstaan, alsmede vele diagnose methode).
  2. Alle energie wordt gevormd door twee oerkrachten (yin en yang).
  3. Drie Krachten geven de mens Drie Schatten (San Ti en San Bao)
  4. Alle energie is onder te verdelen in vijf fasen, ook de Vijf Elementenleer genoemd.
  5. Daarnaast kunnen we energie onderscheiden a.h.v. de 8 windrichtingen (Baqua); dit zijn ook 8 bewegingen in de Taijiquan; 8 diagnostische regels in de Chinese geneeswijze; en de 8 trigrammen uit het orakelboek de I Ching.

Deze natuurwetten vormen de basis van alle Chinese kunst en kunde. Dus ook van Taijiquan, bijv. de 3 krachten (Shen, Qi en Jing) zijn ook drie standen in de Taijiquan. Een ander voorbeeld: in het uitvoeren van de Vorm kun je accenten leggen op Shen (het meer meditatieve) op Qi (meer gericht op de algehele gezondheid) en op Jing (meer gericht op kracht en zelfverdediging).

Door deze lezing krijg je tevens inzicht in de inhoud van de BOCAM beroepsopleiding. Bij voldoende tijd sluiten we af met twee Qigong oefeningen, afkomstig van de Shaolin monniken, maar tegenwoordig gebruikt in vele moderne Chinese ziekenhuizen als vorm van therapie.

De lezing is al tientallen malen gegeven in o.a. het bedrijfsleven en werd altijd met verwondering en enthousiasme ontvangen. Zie www.cngo.nl bij BOCAM voor meer informatie.