Fred van Hove – Wu stijl push hands

In 1989 maakte ik kennis met taijiquan toen Kong Mieng Ho in Leuven enkele maanden les gaf. En ik ben sindsdien nooit meer gestopt.

Via traditionele Yang-stijl,  moderne vormen, intensief Chen stijl naar Wu-stijl. Eerst Wudang stijl daarna Shanghai Wu-stijl in Ma Yue Liang/Wu Ying Hua lineage zoals onderwezen door Shen Tiegen van wie ik een discipel ben.

Vanaf 2001 deed ik regelmatig intensieve trainingen in Shanghai eerst in Chen-stijl, vervolgens ook xin yi liu he quan en uiteindelijk Wu-stijl. Ik studeerde daar ook Chinees.

Bij elke stijl die ik beoefende probeerde ik zoveel mogelijk `hands on` te trainen. Waarvoor dienen die bewegingen, hoe pas je dat toe, waarom wordt dat juist op die manier gedaan?

Toen ik Shen Tiegen ontmoette, klein van gestalte, maar met zeer goede push hands en martiale toepassingen, besloot ik na aanvankelijk alleen push hands met hem te trainen mij te concentreren op het hele Shanghai Wu-stijl systeem. Een compleet systeem waar alle aspecten van een traditionele taijiquan training nog aanwezig zijn.

Langzaam groeide mijn kennis van de verschillende push hands, 5 single hand,  13 dubbel en stap methoden. Daarnaast heb ik een goede basis van Wudang (ptt) Chen en Yang style push hands.

Heb als leraar een stevige technische basis in alle aspecten van een taijiquan cv (geschiedenis, vormen, wapentraining, toepassingen, push hands, en transitie naar vrijere oefeningen). Ik kan een student op no nonsens laagdrempelige en heldere manier begeleiden naar een dieper inzicht in de toegepaste taijiquan principes. Ik besef echter dat er nog steeds veel kan geleerd worden, daarom probeer ik  verder te studeren met mijn en andere leraars en regelmatig uit te wisselen met bevriende beoefenaars.

Via mijn werk geef ik ook les aan jongeren (aangepast cv) in brusselse scholen.

Tijdens de workshop zou ik graag in 2 groepjes werken:

  • met minder ervaren push hands studenten overlopen de Wu-stijl 5 single hands
  • met meer ervaren beoefenaars ontleden we de eerste dubbel hand + demo en inoefenen van
    5 van de 13 dubbel hand methode.