Marc Heyvaert – Yang stijl zwaard

Marc Heyvaert (°1957) beoefende als tiener judo en later ook karate. In 1986 kwam hij in contact met taijiquan (Zheng Manqing lineage) en in de jaren daarna verdiepte hij zich vooral in de moderne externe en interne wushu-stijlen.

Sinds 2006 reist hij vaak naar China om zich verder te bekwamen. Eerst bij leraars in moderne taolu (Feng Gui en Li Yulang uit Xiangyang) en daarna bij traditionele meesters (Zhao Youbin voor Yang-stijl; Fu Nengbin en Chen Yun voor Chen-stijl).

Marc Heyvaert is secretaris-generaal van de Belgische Wushu Federatie en heeft een eigen taijiquan school in Opwijk (België).

Workshop: basistechnieken Yang-stijl taiji jian

In zijn workshop zal Marc de belangrijkste technieken van taijijian technisch toelichten. Als basis gebruikt hij de bekende 32-zwaardvorm maar de workshop heeft niet als doel om deze vorm te verfijnen, wel om de beoefenaar een beter begrip van de posities uit deze taolu bij te brengen.

In de traditionele teksten staat dat de Intentie (Yi) de Qi leidt. Meer nog dan bij de vuistvorm is dit voor taijijian van het grootste belang. Als je niet weet wat je aan het doen bent en niet weet waartoe een bepaalde beweging of positie dient, dan kan je onmogelijk je Yi naar het juist punt leiden en dan gaat je Qi alle kanten uit. Inzicht brengt meesterschap, zonder inzicht is je inspanning half zoveel waard.

De workshop is vooral geschikt voor beoefenaars van Yang-stijl taijijian. Ook als je de traditionele zwaardvorm beoefent is er geen probleem. Breng je eigen zwaard mee, er zullen slechts een beperkt aantal extra zwaarden beschikbaar zijn.