Tary Yip -Sun Stijl Taijiquan

Introductie

Sun stijl tai chi is door grootmeester Sun Lu Tang ontwikkeld en is één van de vijf erkende traditionele tai chi stijlen. Sun Lu Tang was één van de grootste martial arts meesters in de recente geschiedenis van China.

Sun Lu Tang legde als eerste de relatie tussen de drie belangrijkste interne vechtsporten: xing yi, bagua en taijiquan. Hij combineerde de belangrijkste principes en kenmerken van deze drie vechtsporten: yin-yang, de wu xing theorie van yi jing (I Tjing, het boek der verandering) en energiewerk. Hij creëerde zo een uniek tai chi systeem, dat niet alleen een effectieve zelfverdedigingskunst is, maar ook een oefenmethode die voor de gezondheid fantastische resultaten geeft.

Afstamming

Master Tary is de vierde generatie van de directe lijn en een van de hoogste autoriteit in Sun-stijl buiten China. Als leerling van de grootmeester Li Yu Lin, de oudste leerling van Sun Lu Tang, is Tary drager van deze tai chi-traditie.

Tary komt uit een vechtkunstfamilie. Hij leerde als tiener al de zuidelijke taijiquan-stijl van de biddende sprinkhaan (Praying Mantis). Daarna zette hij zijn opleiding voort in de vechtsporten Sun stijl tai chi, xing yi en bagua. Van zijn schoonvader, professor Li Deyin, leerde hij ook Yang stijl tai chi. Li Deyin is de kleinzoon van Li Yu Lin. Hij is de derde generatie in de lijn van Sun stijl taijiquan en 9e Duan Wushu.

Tary heeft diepgaande kennis van Sun stijl taijiquan, xing yi en bagua. Hij traint regelmatig leerlingen in heel Europa, Australië en China. In de afgelopen 25 jaar heeft hij deelnemers aan een groot aantal belangrijke taiji-wedstrijden getraind en gejureerd. Hij heeft veel Engelse en Europese tai chi kampioenen opgeleid.

Workshops

Op het Nederlandse Taijiquan Festival zal meester Tary twee Sun stijl taijiquan workshops geven van 45 minuten.
In de eerste workshop introduceert hij Sun stijl taijiquan. Hij laat de unieke kenmerken zien en licht zowel de fysieke als de interne essentie toe. Daarnaast gaat hij in op de gezondheidsaspecten. Hij zal de deelnemers een aantal bewegingen aanleren, zodat ze de overeenkomsten en verschillen tussen Sun stijl en andere tai chi stijlen ervaren.

In de tweede sessie behandelt meester Tary de vechtkunstaspecten van Sun stijl taijiquan. Hij zal de specifieke kenmerken van Sun stijl als vechtsport toelichten en hij geeft aan wat de relatie is met xing yi quan en bagua zhang. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid om een paar vechtkunsttechnieken van Sun stijl te oefenen.

Masterclass

Op 12 november wordt een masterclass over de 13 bewegingen Sun stijl vorm georganiseerd. De 13 bewegingen vorm is ontwikkeld als eerste kennismaking met dit unieke systeem. Het is een verkorte versie van de traditionele lange Sun stijl vorm. In deze seminar zal meester Tary ingaan op de diepere kenmerken en de innerlijke essentie van dit systeem. U leert de 13 Bewegingen Vorm op een niveau waarop u na het seminar verder kunt oefenen en kunt profiteren van de unieke fysieke en spirituele kwaliteiten.

Video’s

Dit zijn drie registraties van een paar jaar geleden, die een beeld geven van waar meester Tary mee bezig is:

Xing Yi Quan demonstratie

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKvnvjHN2e4
Sun stijl 13 bewegingen korte vorm

 

24 bewegingen taijiquan

 

Contact informatie

Tary Yip
Bilston, England
tary@deyin-taiji.com
www.deyin-taiji.com

De workshop wordt gegeven in het Engels.

 

Originele Engelse tekst

Introduction

Sun Style Tai Chi is one of the five major traditional Tai Chi styles, created by grandmaster Sun Lu Tang, one of China’s greatest martial arts masters in recent history. Sun Lu Tang was the first master to describe the relationship of the three main internal martial arts namely Xing Yi, Bagua and Tai Chi as “three branches of a family, a family divided into three”. He combined the main principles and characteristics of these three types of martial arts, Yin Yang, Wu Xing theory from Yi Jing (the book of change) and energy works. He created a unique Tai Chi system, which is not only an effective self-defence art. It is also an exercise with fantastic health benefits.

Lineage

Master Tary, fourth generation direct lineage bearer and one of the highest authorities in Sun style outside China, is carrying forward this tradition of Tai Chi system from Grand master Li Yu Lin, the most senior student of Sun Lu Tang. Tary came from a family of martial arts tradition and started learning southern style Praying Mantis as a teenager. He then carried on his martial arts training in Sun style Tai Chi, Xing Yi and Bagua as well as Yang style Tai Chi from his father in law, Professor Li Deyin (Li Yu Lin’s Grandson), Wushu 9th Duan, one of the 100 martial arts treasures in China, third generation lineage bearer of Sun style Tai Chi. Tary has in-depth knowledge on Sun style Tai Chi, Xing Yi and Bagua. He has taught regularly and widely with students throughout Europe, Australia and China. In the last 25 years, he has trained and judged in numerous Major Tai Chi competitions and produced many UK and European Tai Chi champions.

Workshops

During the Dutch Tai Chi Festival master Tary will conduct two 45 minutes sessions on Sun style Tai Chi.

The first session consists of an introduction to Sun style Tai Chi. Tary will explore some of the unique characteristics and the essence, both physically and internally, and he will explain some of the health benefits. He will take the participants through some movements, so everyone could experience first-hand similarity and differences between Sun Style and other styles of Tai Chi Chuan.

The second session consists of some of the martial aspects of Sun style Tai Chi. Tary will introduce characteristics of Sun style as a martial art, it’s relationship to Xing Yi Quan and Bagua Zhang. Participants will also explore some of the martial techniques that Sun style offers.

Seminar

There will be a seminar on the 12th November on Sun style Tai Chi 13 step. This is a shortened version of the traditional long form, designed to give the practitioner a glimpse of this unique system. In this seminar master Tary will explore more in-depth of the characteristics and inner essence of this system. You will learn the 13 step form at a level where you can practice it after the seminar, and enjoy the physical and spiritual benefits that this system offers.

Links to videos

These are three of my previous recording a few years ago, brief introductions to what I do.

Xing Yi Quan demonstration

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKvnvjHN2e4
Sun Style 13 step short form

 

24 Step Taijiquan

 

Contact information

Tary Yip
Bilston, England
tary@deyin-taiji.com
www.deyin-taiji.com