Frank Marquardt

Taijiquan Body Alignment en Energie Flow

Interne en externe Principes van Structuur en Bewegingen

Elke beweging in de Taiji volgt innerlijke en uiterlijke principes. Deze principes geven uitdrukking aan de krachtige, soepele en ontspannen uitstraling van verschillende taijiquan vormen. De houding en uitlijning zijn cruciaal voor de uiterlijke Taiji-structuur. Een goede uiterlijke structuur bevordert en ondersteunt de innerlijke energie- (of kracht-) stroom, die de Taiji-vormen tot leven brengt.

Doel

Het doel van deze workshop is de externe criteria van de houding en de structuur te begrijpen en te ervaren. Door middel van individuele oefeningen en partneroefeningen zullen we het ontstaan ​​van kracht als gevolg van structuur ervaren en oefenen.

Meedoen

Deze workshop over taiji-principes is stijl-onafhankelijk en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het lichaamsbewustzijn en lichaamsbeweging.

Zondag 12 november geeft Frank Marquardt een Masterclass!

Links

Video’s: www.chenstyle.de/videos.html

Contact informatie

Frank Marquardt
Hamburg, Duitsland
Email: info@chenstyle.de
Website: www.chenstyle.de

De workshop wordt gegeven in het Engels (desgewenst Duits).

––––––––––––––––––––––––

Oorspronkelijke Duitse tekst:

Taijiquan Body Alignment and Energy Flow

Internal and external Principles of Structure and Movements

Jede Bewegung im Taiji folgt inneren und äußeren Prinzipien. Diese Prinzipien prägen das kraftvolle, geschmeidige und entspannte Erscheinungsbild der unterschiedlichen Taijiquan Formen. Die Körperhaltung und Ausrichtung sind entscheidend für die äußere Taijistruktur. Eine gute Struktur fördert und unterstützt den inneren Energie-Kraft)Fluss, der die Taijiformen lebendig macht.

Ziel dieses Workshops ist es die äußeren Kriterien von Haltung und Struktur zu verstehen und zu erfahren. In Einzel und Partnerarbeit werden wir das Entstehen von Kraft in Verbindung mit der Struktur erspüren und einüben.

Dieser Prinzipienworkshop ist Stillübergreifend und richtete sich an all diejenigen, die Interesse an Körperarbeit haben.

Links

Video’s: www.chenstyle.de/videos.html

Contact information

Frank Marquardt
Hamburg Duitsland
Email: info@chenstyle.de
Website: www.chenstyle.de