Jan Bron – Kiai qi-gong

De workshop is voor iedereen.
Er is geen kennis van Taiji of Qi-Gong benodigd.

Inleiding

Het Kiai Qi Gong is een onderdeel van het Kiaido.
Kiaido is ontwikkeld door prof. dr. Song T. Park na een jarenlange studie naar de effecten van klanken en de daar aan verbonden energieën op het menselijk lichaam. Daarnaast is dr. Park grootmeester in Oosterse krijgskunde. Dr. Park geeft seminars over de hele wereld. Momenteel woont dr. Park in Rusland.

Kiaido in zijn totaal is een pad naar kennis van het eigen potentieel, naar het bereiken van  integriteit en innerlijke rijkdom gebaseerd op zelfontdekking en zelfrealisatie. Echter dit is geen vlucht van de externe realiteit, ook geen vervanging voor activiteiten voor zelf absorptie en geen afwijzing van de samenleving.

Kiaido is een expansie van bewustwording en een allesomvattende methode voor zowel de erkenning van zelfbeoordeling en zelfontdekking. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor het bereiken van innerlijke vrede en een maximale tevredenheid met het leven zelf. Innerlijke vrede en tevredenheid zijn een gevolg van het loslaten van spanningen die zijn gerelateerd aan niet gerealiseerde persoonlijke mogelijkheden.

Kiaido beoogt je mogelijkheden om externe resultaten te bereiken te vergroten, zonder verlies van de interne rijkdom. Met dat doel worden de interne capaciteiten geopenbaard, ontwikkeld en getoond.

Lineage en Stijl

Yang stijl / Kiaido
Leerling van Song T. Park

Opzet van de workshop

De workshop bestaat uit een 8-tal oefeningen waarin op zachte wijze de klanken een rol zullen spelen. Iedere oefening is gerelateerd aan een energierichting.

Contactgegevens

Jan Bron
Docent kia-Taiji, kiai-Qi Gong, kiai-taiji combat

info@kiaido.nl
info@jinchishen.nl
www.kiaido.nl
www.jinchishen.nl