Elly Nooijen – Yin, Yang en Yong

Iedereen heeft weleens van yin en yang gehoord.
Het zijn twee polen die om elkaar heen wentelen, twee krachten die elkaar afwisselen twee verschillende soorten van dynamiek.
Yin en yang drukken zich in alles uit; ook in onszelf. Het zijn twee werkingen die tegenover elkaar staan en die elkaar compenseren: neemt de een toe, dan neemt de ander af. Je zou het met een draaideur kunnen vergelijken: als je door de ene opening naar binnen gaat, sluit de deur zich aan de tegenoverliggende kant.

Die deuren kunnen alleen maar draaien om een as die zelf niet meedraait, om een middelpunt dat stilstaat.
Die as staat dan ook precies in het midden.
Een midden dat niet meebeweegt wordt in het Chinees “Yong” genoemd.
Ook wij bewegen ons om een midden dat zelf niet meebeweegt. Dit midden ligt in ons hart.

 

 

Toch betekent dit niet dat er van dit stille midden niets uitgaat, dat er niets gebeurt.
Het is juist heel dynamisch. Alleen kent het geen yin of yang werking.
Zonder een midden dat zelf stilstaat zou de draaideur niet kunnen functioneren.
Zonder de Yong, het stille midden, zouden het Yin en het Yang zich niet uit kunnen drukken.

 

 

Dit stille midden kunnen we leren kennen, want het is immers in ons.
In deze lezing gaan we met elkaar onderzoeken op welke manier dit ‘leren kennen’ mogelijk is.
Daarbij kunnen we woorden gebruiken, die van mij, of die van jou, want we hebben beiden elkaar iets te zeggen.
Een beeld zegt vaak meer dan woorden, daarom worden er ook tekeningen gebruikt. En als we elkaar écht hebben bereikt, dan valt er zomaar als vanzelf een diepe stilte, en daarin wordt misschien nog wel het meest belangrijkste ‘gezegd’.

 

Dan klinkt dat waar geen naam voor is, waar geen woord toereikend is, dat niemand kent en toch iedereen bekend is.
Het wordt TAO genoemd.

Tao is bekend geworden door de Tao Teh Jing van de oude Chinese wijze Lao Zi. Dit kleine boekje, met maar 81 korte gedichten, is naast de bijbel het meest vertaalde boek ter wereld.
De tekst kan heel verschillend geïnterpreteerd worden: sociaal, politiek, filosofisch, of het kan als leidraad dienen bij een manier van leven die ook wel wei wu wei wordt genoemd: het doen van het ‘niet-doen’.
En dit ‘doen’ is mogelijk door de werking die van het stille midden uitgaat: de Yong.

 

Elly’s website is www.tijdvoortao.nl