Carlo Hover – Taijiquan Klassieken

Voor wie

Workshop voor beginners en gevorderden.
Ervaring is niet vereist.

Beschrijving

De Taijiquan Klassieken – wie kent ze niet? De meesten zullen er weleens naar hebben horen verwijzen. Maar wie heeft ze ook daadwerkelijk gelezen? Het gaat om een klein aantal korte teksten die de essentiële principes en filosofische uitgangspunten van Taijiquan (zowel de vorm als de partneroefening, push hands) uitwerken.
De teksten zijn cryptisch en hun betekenis wordt vaak pas duidelijker naarmate de beoefenaar verder gevorderd is. Toch is het voor beoefenaren van alle niveaus nuttig om er kennis van te nemen. Ze lenen zich uitstekend voor periodieke herlezing en kunnen daarbij dienen als een graadmeter voor de eigen ontwikkeling. Hoe meer je begrijpt (of eigenlijk: hoe beter je begrijpt wat je nog niet begrijpt) des te verder ben je in je ontwikkeling.
Uitgegaan wordt van een nieuwe vertaling van deze teksten (Carlo Hover, De Taijiquan Klassieken. De klassieke geschriften uit het Chinees vertaald met aandacht voor de filosofische grondslagen. Brave New Books, 2017). Voor deelname aan de workshop hoeft men daar overigens niet over te beschikken.

Opzet van de workshop

• Korte inleiding over de inhoud en geschiedenis van de Taijiquan Klassieken.

• Toelichting op het vertalen uit het klassiek Chinees aan de hand van een voorbeeld.

• Discussie over de filosofische grondslagen van taijiquan zoals die uit de teksten naar voren komen.

• Discussie over de actuele relevantie van de teksten en hoe ze te integreren in de oefenpraktijk.

Contactgegevens

Carlo Hover
Den Haag, Nederland
kajhover@ziggo.nl
www.bravenewbooks.nl/carlohover