Inleiding

Binnenkort is er weer een boeiende STN workshop, namelijk de jurytraining Yang stijl.
De STN vindt het belangrijk dat de kwaliteit van Taiji-beoefening en alle aanverwante aspecten naar een zo hoog mogelijk niveau getild worden.
Daarbij is het reuze interessant én verbredend om je een beetje in het competitieve element te verdiepen.

Jurytraining?

In 2003/4 nam Cora van Geel voor het eerst deel aan de STN jurytrainingen als Jurylid – Moderne Taijiquan. In 2008 ontwikkelden Cora, samen met Ceciel Kroes, een juryopleiding voor de STN. In de periode die hierop volgde ontdekten zij dat er nog veel te leren was, zoals het IWUF reglement en Health Qigong.

Vandaag de dag is de Juryopleiding in nog steeds in beweging. Gaandeweg is er gesproken over het professionaliseren van de Juryopleiding en aanverwante taken. Daaruit bleek het volgende: educatie op het gebied van fysieke en mentale vormen leren is wenselijk.

Het is wenselijk educatie te bieden op de gebieden van:

  • Principes en beginselen van Taijiquan en Qigong
  • Principes van de stijlen en systemen, en de verschillen

In de laatste 15 jaren zijn er steeds meer doelstellingen bij gekomen om de kwaliteit van de Juryopleiding te waarborgen. Voor een aantal van die leerdoelen zijn nuttige praktijk/theoretische lesmodules ontwikkeld. De afdeling Opleidingen organiseert voor de STN – FOG – docenten opleiding 1 á 2 trainingen per jaar die ook goed passen in de lijn van de Juryopleiding.

Welkom Theo Boons

STN voorzitter Theo Ypma:
“Zoals we allen weten is er al langere tijd behoefte aan een goede ondersteuning, in organisatorische zin, bij de Juryopleidingen. Juryleden zijn namelijk de motor achter het verwezenlijken van competities want “zonder goede juryleden geen wedstrijd” en zij verdienen dan ook een goede begeleiding en waar nodig bijscholing.

Gelukkig hebben we Theo Boons bereid gevonden met kennis en geduldige inzet ons van af heden hierbij te helpen. Vorig jaar schoorvoetend en dit jaar al prominenter op het Festival aanwezig, meedraaiend achter de rekentafel. Enkele van jullie kennen Theo al langer, vanuit workshops of eerdere deelname aan STN festivals.

Theo zal vanaf heden het aanspreekpunt zijn voor jury-aangelegenheden vanaf organisatie van opleidingsdagen, verbeteren van het juryproces tot de uitvoering van juryzaken op wedstrijden en festivals. Hij zal dit zelfstandig doen onder toeziend oog van Cora van Geel.”

Theo aan het woord

Het is al meer dan vijf jaren geleden dat Cora mij vroeg of ik jurylid wilde worden. Ze had me tijdens enkele workshops zien observeren en analyseren en wat moeilijke vragen horen stellen. Ik was echter erg druk met werk, sport, en privé. Daar is weinig verandering in gekomen, dus wachten tot het minder wordt voordat ik iets nieuws oppak heeft geen zin. Vorig jaar heeft Cora mij weten te overtuigen om te proberen mijn steentje bij te dragen. Wel eerst mijn LMA3 opleiding afronden. Daar was ik net mee gestart.

De vraag van Cora van destijds was, net als de Juryopleiding, uitgegroeid: Ik ga me niet alleen laten opleiden als jurylid, ik ga in de loop van het komende jaar een aantal administratieve taken van Cora op het gebied van Juryopleiding overnemen, zodat Cora meer tijd krijgt voor al haar andere taken binnen de STN. Ik zie me hierbij gesteund door Cora en het bestuur van de STN.

Theo Boons

De daad bij het woord

Zo gaat de STN dus een boeiend 2019 in en hopen we je geïnteresseerd te hebben voor deze mooie ontwikkeling en workshop (met inschrijfmogelijkheid.

 

Klik hier om de Nieuwsbrief Juryopleiding – december 2018 te downloaden.