Uiterste inschrijf datum

Voor de meeste workshops geldt een uiterste inschrijfdatum. Tot die datum kan men voor gereduceerd tarief deelnemen, na die datum wordt er een hoger inschrijfgeld berekend. Dit is gedaan om in te schatten of een workshop eventueel afgezegd moet worden door gebrek aan belangstelling. Iedere leraar heeft een deadline voor de door hem/haar georganiseerde workshop.

Aansprakelijkheid

De Stichting Taijiquan Nederland is niet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade tijdens of tengevolge een van deze evenementen.
Voorwaarden STN Workshops

Workshop condities: in een aantal gevallen kunnen contribuanten van de STN korting krijgen

Om gebruik te kunnen maken van de vroegboekprijs dient uw inschrijfformulier voor de aangegeven datum in bezit te zijn van STN. Zo niet dan wij we genoodzaakt de hogere prijs te berekenen.

Annuleringskosten

  • Bij annulering tot 5 weken van te voren, € 15.– administratie kosten
  • Bij annulering tot 4 weken van te voren, 75% restitutie
  • Bij annulering tot 3 weken van te voren, 50% restitutie
  • Bij annulering tot 2 weken van te voren 25% restitutie
  • Bij annulering 2 weken voor de workshop geen restitutie
  • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur bij STN binnen te zijn

De organisatoren van STN en de leraren zijn niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade tijdens of ten gevolgen van de door STN georganiseerde evenementen. Er kunnen dan ook geen claims, schadevergoedingen of aansprakelijkheden van welke aard dan ook bij de organisatoren van STN worden ingediend. Indien er (medische) gronden zijn waardoor deelname aan de workshop onmogelijk is, is STN hier niet voor verantwoordelijk.

Deelname houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met het maken van video en/of foto-opnames die gebruikt kunnen worden voor publicaties in de STN Nieuwsbrief of andere media. STN behoudt zich ten aller tijden het recht voor om bij onvoldoende deelname de workshop te annuleren.