Agenda-item toevoegen     |     Mijn agenda-items

Op deze pagina vind je taiji en qigong workshops die bij de STN aangesloten leraren aanbieden. Voor reguliere lessen kun je kijken op de lerarenpagina en zoeken naar lessen in jouw buurt.

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Per 1 juli 2021 geld de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor verenigingen en stichtingen.

Op 26 november om 15:30 uur houdt Henk Verschuur, voorzitter van het FOG een gratis webinar over deze wet voor de bij de STN aangesloten scholen die aan deze wet moeten voldoen.

Meer info:

Sinds de invoering van de WBTR gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv’s en bv’s bestonden deze regels al. Door de WBTR gelden ze nu ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Het gaat om regels over:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders: de norm is voor alle rechtspersonen gelijk getrokken aan de al bestaande norm voor de bv en nv. Een bestuurder of commissaris moet zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
  • meervoudig stemrecht: voor de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is net als voor de bv en nv wettelijk verankerd dat bij statuten aan een functionaris meer dan 1 stem wordt toegekend, maar dat deze niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere functionarissen gezamenlijk.
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Daarnaast zijn er nu er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.
Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoefde dat niet voor 1 juli 2021 te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 1 juli 2026 worden gedaan. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

Voor wie?

Dit webinar is eigenlijk een must voor verenigingen en stichtingen.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via info@taijiquan.nl.
Na aanmelding ontvangt u een link voor de zoom-bijeenkomst.

Foto: Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Hotels in and around Utrecht

Agenda-categorieën:

STN workshops     |     Kennismaking & Introductie     |     Workshops     |     Jury-opleiding     |     Festivals     |     Wedstrijden     |     Meerdaagse activiteiten     |     Lezingen

Agenda-item toevoegen     |     Mijn agenda-items

Ga naar de bovenkant