Het jaar 2020 beloofde een leuk en druk schrikkeljaar te worden. Allerlei activiteiten stonden gepland om er een gezellig jaar van te maken. Het werd echter meer een schrikjaar. 2020 stond volledig in het teken van de coronapandemie die ons allemaal heeft geraakt.

We worden beperkt in allerlei zaken en getest op ons uithoudingsvermogen. Onze gedachten gaan uit naar allen die persoonlijk getroffen zijn en de gevolgen nog lang zullen voelen. Het is een tijd waar de hele maatschappij een pas op de plaats moet maken en we allemaal op zoek zijn naar een nieuw ritme.

In het verre verleden bracht de Chinese keizer regelmatig een ritueel offer aan de Tao. Hij deed dit in de Tempel van de Hemel te Beijing. Hierdoor maakte hij toen namens zijn volk de weg tot de Tao vrij. Wij kunnen ons dit niet meer zo goed voorstellen. De moderne westerse mens is individualistisch en vindt zich grotendeels zélf verantwoordelijk voor zijn leven en met name hoe hij dat inricht.

Men was toen echter heel goed op de hoogte van het bestaan van bijzondere momenten in het jaar. Hier ging het om een moment waarop verandering plaatsvond tussen de energieën van Yin en Yang. Het waren de tijdstippen van de twee zonnewenden en de twee equinoxen die speciale aandacht kregen. De eerste zonnewende valt op 22 december. De energie van Yin (donker) is dan op haar hoogtepunt en die van Yang (licht) het minst sterk. In de maanden daarna neemt het heldere Yang toe en het donkere Yin af.

Over de hele wereld wordt in alle culturen op een of andere wijze stilgestaan door middel van de midwinterviering.  Niet voor niets valt ook onze kerstviering in deze periode.

Nu we midden in de lockdown zitten en over 2021 nadenken, is het wel een mooie metafoor waarop we ons kunnen richten. Het lijkt erop dat het donkere Yin op korte termijn zijn hoogtepunt wel heeft bereikt en het lichte Yang weer zal toenemen. We hopen echt en gaan er stiekem vanuit dat 2021 een jaar wordt waarin we in de loop van de komende maanden ons weer vrijer kunnen bewegen, elkaar gewoon weer een knuffel kunnen geven en gezellig met een groep samen kunnen zijn.

2020 is te typeren als een jaar vol beproevingen met bindende energie. Samen de schouders eronder, samen zoeken naar het behouden van verbinding en samen voor elkaar! Volgend jaar zien we elkaar vast weer live op onze workshops en het Festival.

Wij danken alle leraren, vrijwilligers en leden voor de prettige samenwerking en wensen jullie fijne feestdagen en een goed en gezond 2021!

Namens het bestuur

Theo Ypma

Foto: Kelly Sikkema on Unsplash